Kategorie:

Jak działa Dom Samotnej Matki?

Dom samotnej matki – budynek, o którym każdy słyszał, lecz, czy na pewno wiemy, jak działa? Otóż jest to specjalistyczny ośrodek, gdzie schronienie i pomoc uzyskać mogą kobiety z dziećmi bądź w ciąży, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejszym aspektem jest dach nad głową i pomoc udzielana na wielu płaszczyznach codziennego życia.

Szczegółowe zadania takowych placówek określają rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 roku oraz ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku. By dostać się do jednego z 60 działających w kraju ośrodków, należy spełnić minimalne kryteria i uzyskać specjalne skierowanie.

Dom samotnej matki – co to jest?

Co to jest dom samotnej matki? Każda placówka, która funkcjonuje pod tą nazwą, to nic innego jak miejsce, gdzie zgłosić się mogą kobiety z dziećmi lub te dopiero spodziewające się potomstwa, niemogące liczyć na pomoc ojców. Dodatkowo uprawnionymi do skorzystania z takiej pomocy są wszelacy opiekunowie pociech, sprawujący nad nimi pieczę i niebędący biologicznymi rodzicami.

Szczególnymi kandydatami, którzy ubiegać się mogą o przyjęcie do ów azylu są ofiary przemocy domowej, kobiety zdecydowane oddać dziecko po porodzie, opiekunowie dzieci posiadający problemy finansowe bądź osobiste, które uniemożliwiają pociechom prawidłowy rozwój. W przypadku, kiedy przyszła matka jest osobą niepełnoletnią, ubiegać się może o umieszczenie w takim ośrodku dopiero po otrzymaniu postanowienia z sądu.

Przemoc domowa w tym wypadku należy do tzw. spraw pilnych, dzięki czemu proces ubiegania się o schronienie w takiej placówce jest nieco przyśpieszony i okrojony do minimum formalności. Z racji tego, iż miejsca te oferują schronienie przejściowe (a nie jak wielu myśli – meldunek na stałe), to pobyt tam trwa nie dłużej niż rok.

Dokumenty potrzebne, by uzyskać azyl

Aby otrzymać zakwaterowanie w domu samotnej matki, trzeba w pierwszej kolejności zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej i przy pomocy jego pracowników skompletować zestaw niezbędnych dokumentów. W ciągu 14 dni pełna dokumentacja winna trafić w ręce Starosty, który sprawuje kontrolę nad konkretną placówką. Ostatni krok to uzyskanie od niego opinii, w której wyraża zgodę i wystawia skierowanie na przyjęcie do ośrodka bądź odmawia pomocy, szczegółowo argumentując swoją decyzję.

Najważniejsze dokumenty, które należy skompletować przed wizytą u Starosty to m.in.: wniosek o przyjęcie do wybranego domu samotnej matki, pisemne sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, opinia ośrodka pomocy społecznej argumentująca przyjęcie do takiej placówki, a także zgoda ośrodka na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie pobytu w domu samotnej matki.

Dodatkowo należy mieć w zanadrzu odpis aktu urodzenia dziecka i jego książeczkę zdrowia, dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie w ramach NFZ, a także zaświadczenie o braku uzależnień oraz przeciwwskazań zdrowotnych opiekuna.

Dom samotnej matki – jak działa i jaką zapewnia pomoc?

Zastanawiając się nad tym, jak działa dom samotnej matki, należy mieć na uwadze trzy główne świadczenia, które oferuje. Po pierwsze, każda taka placówka jest miejscem interwencyjnym, dającym schronienie kobietom spodziewającym się potomstwa, przebywającym dotychczas w niebezpiecznym otoczeniu, które zagrażało prawidłowemu przebiegowi ciąży. W ramach tej funkcji dom samotnej matki izoluje ofiarę od sprawcy przemocy domowej bądź od toksycznej rodziny, zapobiegając marginalizacji.

Azyl oferuje całodobowy pobyt w komfortowych warunkach, z dostępem do bieżącej wody, czystej toalety i z własnym kątem oraz łóżkiem do spania. Znajdują się tu także standardowe pomieszczenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie jak wyposażona kuchnia, pralnia czy świetlica.

Pomoc z zakresu opiekuńczo-wspomagającego to wsparcie w załatwianiu spraw osobistych i pozwolenie matce na chwilę tylko dla siebie, w której może np. udać się do lekarza, by skontrolować stan zdrowia lub wyjść na zakupy, nie martwiąc się przy tym, kto zaopiekuje się dzieckiem.