Kategorie:

Jak powinno się znakować drzwi przeciwpożarowe?

Z drzwiami przeciwpożarowymi spotykamy się praktycznie codziennie. Z biegiem lat stały się standardem dla większości budynków użyteczności publicznej. Nie bez przyczyny – drzwi przeciwpożarowe ratują przecież ludzkie życie podczas pożaru. Dzięki wykonaniu z niepalnych materiałów są w stanie zatrzymać ogień i zminimalizować ewentualne straty. Bardzo ważne jest to, żeby były one prawidłowo oznakowane. Jak oznaczyć drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe – oznakowanie

Instalacja przeciwpożarowa jest niezwykle istotna w każdym budynku. Od jej rozplanowania i oznaczenia zależy bezpieczeństwo ludzi w razie pożaru. Na początku warto przyjrzeć się rodzajom drzwi przeciwpożarowych. Najczęściej spotykamy się z trzema rodzajami oznaczeń:

  • EI30
  • EI60
  • EI90.  

Pierwsza litera odpowiada za szczelność ogniową materiałów, z których wykonane są drzwi. Druga litera, czyli I to współczynnik wyrażający izolacyjność ogniową. Za tymi dwoma literami znajdują się liczby. Wartość 30, 60 lub 90 to czas, przez który drzwi zachowają swoje właściwości przeciwpożarowe. Możemy również spotkać się z oznaczeniem C i S. Drzwi oznaczone literką C same się zamykają, a te z literą S są dymoszczelne. Warto zwracać uwagę na te parametry. Drzwi przeciwpożarowe stanowią świetną barierę przed wdzierającymi się do środka płomieniami. Pamiętajmy, że każdy powstający budynek musi być wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe. Są one niezbędne, ponieważ mogą uratować życie w krytycznej sytuacji.

Jak oznakować drzwi przeciwpożarowe?

Na co dzień mało kto zawraca sobie głowę takimi drobnostkami jak droga pożarowa, znaki prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego czy oznakowane drzwi przeciwpożarowych. Jest to jednak przejaw bezmyślności. W sytuacji zagrożenia momentalnie przypominamy sobie o ich istnieniu. Jest to swego rodzaju paradoks, ale całkowicie zrozumiały. Szansa na pożar w budynku, w którym aktualnie się znajdujemy, jest przecież mała, ale istnieje i nie wolno o tym zapominać. Właśnie dlatego powinniśmy znać podstawowe znaki i oznaczenia. Drzwi przeciwpożarowe są taka samo istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej jak drogi i wyjścia ewakuacyjne czy miejsca usytuowania gaśnic. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku takie miejsca powinny być oznakowywane znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Norma dla drzwi przeciwpożarowych to PN-N-01256-1: 1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa. Pamiętajmy również, żeby stosować się do zasad umieszczania znaków. Ich rozmiar powinien być na tyle duży, żeby w razie zagrożenia bez problemu je dojrzeć i odczytać. Jest to o tyle trudne, że podczas ewakuacji nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas. Chcemy jedynie wydostać się jak najszybciej z płonącego budynku. Jeżeli słabo znasz miejsce ewakuacji, twoim jedynym ratunkiem są oznaczenia. Umieszczając je, pamiętaj również o źródłach światła. Jeżeli będą zbyt słabo widoczne w sytuacji zagrożenia, mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Właśnie dlatego znaki fotoluminescencyjne są dobrym rozwiązaniem.